NAJAM OPREME

Najam opreme na Sljemenu (Snowboard kućica Jeti), Extreme shop (Mesnička 3)

Dnevni najam
(bord, buce, vezovi) 100 kn
(bord, vezovi) 70kn


Pola dana (Sljeme)
(bord, buce, vezovi) 70kn
(bord, vezovi) 50kn


Tijedni najam
(bord, buce, vezovi)500 kn